Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08/10/2007

Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 08/10/2007 của Bộ Lao động-Thương Binh và Xã hội hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo Hợp đồng.
Download

Các tin liên quan