Quyết định số 18/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 18/07/2007

Quyết định số 18/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 18/07/2007 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành chương trình bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài
Download

Các tin liên quan