Đãi ngộ dành cho thực tập sinh kỹ năng

Chúng tôi sẽ giải thích về những điểm cần lưu ý trong trường hợp này như sau.
1. Xác nhận thông tin tuyển dụng
Khi có thông tin tuyển dụng từ đoàn thể tiếp nhận của Nhật Bản thì các cơ quan phái cử sẽ bắt đầu tuyển mộ ứng viên làm thực tập sinh kỹ năng. Nếu mục đích làm việc của bản thân giống với nội dung thực tập kỹ năng thì có thể tham gia ứng tuyển sau khi có sự đồng ký của gia đình. Điều quan trọng khi tham gia ứng tuyển là cần xác nhận nội dung thông tin tuyển dụng. Đặc biệt chú ý những điểm sau đây.
・ Nội dung công việc sẽ làm (ngành nghề)
・ Thời gian lao động trong 1 ngày
・ Tiền lương ước lượng trong 1 tháng
・Nơi tiến hành thực tập kỹ năng
・Thời gian lao động trong 1 tuần
・Các loại khấu trừ tiền lương
2. Ký kết hợp đồng lao động với các doanh nghiệp tiếp nhận của Nhật Bản
Khi ứng tuyển để trở thành thực tập kỹ năng, trước tiên cơ quan phái cử sẽ tổ chức sơ tuyển trên giấy và phỏng vấn. Sau đó cơ quan tiếp nhận sẽ tiếp tục tổ chức thi tuyển trên giấy, thi thực hành và phỏng vấn v.v… Những ứng viên vượt qua được các kỳ thi này sẽ ký kết hợp đồng lao động với doanh nghiệp tiếp nhận của Nhật Bản. Hợp đồng lao động có hiệu lực từ thời điểm bắt đầu “Hoạt động học tập kỹ năng”.
3. Xác nhận nội dung điều kiện tuyển dụng (điều kiện lao động)
Khi ký kết hợp đồng lao động, đoàn thể hoặc doanh nghiệp tiếp nhận sẽ giải thích chi tiết về điều kiện lao động nên các bạn hãy chú ý lắng nghe những điều kiện liên quan đến bản thân. Nếu nhận thấy có những điều gì chưa thoả đáng thì hãy mạnh dạn cùng bàn bạc để sửa đổi cho tới khi thấy có thể chấp nhận được. Sau khi thoả mãn với tất cả những điều kiện đã đựơc giải thích, bạn sẽ ký tên vào hợp đồng lao động, đồng thời ký cả tên vào Bản điều kiện lao động hoặc Bản thông báo điều kiện lao động. Chữ ký trong Bản điều kiện lao động này có ý nghĩa: “ Người lao động đã được cơ quan tiếp nhận giải thích đầy đủ và đã hiểu rõ các điều kiện lao động đó”. Bản điều kiện lao động gồm các mục sau:
1. Thời hạn hợp đồng lao động
2. Nơi làm việc
3. Nội dung công việc (ngành nghề, công việc)
4. Thời gian lao động
6. Tiền lương
5. Ngày nghỉ và nghỉ phép
7. Các hạng mục liên quan khi thôi vịêc
8. Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm lao động, khám sức khoẻ.
4. Ký kết hợp đồng với cơ quan phái cử
Trước và sau khi ký hợp đồng với doanh nghiệp tiếp nhận của Nhật Bản thì người đã trúng tuyển kỳ thi cuối cùng phải ký kết hợp đồng liên quan tới việc phái cử với cơ quan phái cử. Hợp đồng này quy định những quyền lợi cũng như nội dung mà thực tập sinh kỹ năng được phái cử qua Nhật Bản cần phải tuân thủ. Đặc biệt là những đãi ngộ tại Nhật Bảnphải thống nhất với nội dung trong hợp đồng lao động mà thực tập sinh sẽ ký kết với doanh nghiệp tiếp nhận.

5. Những đãi ngộ trong thời gian tham gia khoá đào tạo
Vì các khóa đào tạo được các đoàn thể tiếp nhận tổ chức ngay sau khi nhập cảnh và trước khi bắt đầu hoạt động học tập kỹ năng theo quy định trong hợp đồng lao động tại các doanh nghiệp tiếp nhận, nên các chi phí sinh hoạt cần thiết cho thực tập sinh kỹ năng trong thời gian này sẽ được đoàn thể tiếp nhận cung cấp với tư cách là tiền trợ cấp. Khi ký kết hợp đồng tuyển dụng với doanh nghiệp tiếp nhận, thực tập sinh kỹ năng cần phải xác nhận khoản tiền trợ cấp hàng tháng trong thời gian tham gia khoá đào tạo này. Tiền trợ cấp này không phải là tiền lương nên không phải là đối tượng bị trừ thuế thu nhập.

Download

Các tin liên quan