Tại ABS Vietnam, đơn hàng cơ khí và kim loại luôn được rất nhiều các bạn nam quan tâm do tính chất công việc ổn định trong xưởng, không phải di chuyển nhiều, chế độ lương, phụ cấp cao, đồng thời đòi hỏi các bạn phải có kỹ năng, sự đam mê và tính kiên trì. Sau thời gian tu nghiệp, hành trang khi về nước của các bạn sẽ là tay nghề chuyên môn cao và một số vốn tích lũy nhằm đảm bảo cuộc sống cho bản thân và gia đình.
STT Tên đơn hàng Số lượng Địa điểm Mức lương Ngày thi tuyển