Các luật liên quan đến lao động của Nhật Bản

1. Thời gian lao động, ngày nghỉ và nghỉ phép
(1) Thời gian lao động và nghỉ giải lao
① Thời gian lao động là thời gian tính từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc công việc, trừ thời gian nghỉ giải lao. Thời gian đi làm không tính vào thời gian lao động.
② Thời gian lao động trong 1 ngày là 8 tiếng, trong 1 tuần là 40 giờ. Khi làm thêm vượt quá thời gian lao động theo luật định thì sẽ được trả tiền làm thêm giờ.
③ Doanh nghiệp tiếp nhận phải cho người lao động nghỉ giải lao ít nhất là 45 phút trong trường hợp thời gian lao động trong 1 ngày vượt quá 6 tiếng và ít nhất là 1 tiếng trong trường hợp thời gian lao động trong 1 ngày vượt quá 8 tiếng.
④ Trong trường hợp có lúc việc nhiều và có lúc ít việc thì doanh nghiệp tiếp nhận có thể sử dụng chế độ thời gian lao động linh động sau khi hoàn tất các thủ tục quy định.
(2) Ngày nghỉ và nghỉ phép
① Doanh nghiệp tiếp nhận phải cho người lao động nghỉ 1 ngày trong 1 tuần hoặc không dưới 4 ngày trong 4 tuần.
② Thực tập sinh kỹ năng, sau khi bắt đầu hoạt động học tập kỹ năng được 6 tháng và phải đạt được trên 80% ngày lao động quy định thì sẽ được hưởng 10 ngày phép (nghỉ có lương). Cứ mỗi năm sau đó, số ngày nghỉ phép sẽ được tăng thêm một ngày.
③ Nghỉ phép là thời gian nghỉ ngơi giúp thực tập sinh kỹ năng có thời gian để khôi phục sức khoẻ về cả thể chất lẫn tinh thần, nên thực tập sinh kỹ năng không được đề nghị bán ngày nghỉ đó cho phía doanh nghiệp tiếp nhận.
2. Tiền lương
(1) 5 nguyên tắc trả lương
Để trả lương một cách chính xác, lụât Tiêu chuẩn lao động quy định 5 nguyên tắc trả lương như sau:
① Nguyên tắc trả bằng tiền mặt
Tiền lương phải được trả bằng tiền mặt (đồng Yên Nhật Bản).
② Nguyên tắc trả trực tiếp
Tiền lương phải được trả trực tiếp cho chính thực tập sinh kỹ năng.
③ Nguyên tắc trả toàn bộ
Tiền lương phải được trả toàn bộ.
④ Nguyên tắc trả hàng tháng
Hàng tháng, tiền lương phải được trả từ 1 lần trở lên.
⑤ Nguyên tắc trả vào 1 ngày cố định
Tiền lương phải được trả vào một ngày cố định.
(2) Trả lương bằng cách chuyển khoản
Việc chuyển khoản tiền lương là một trường hợp ngoại lệ của nguyên tắc trả lương bằng tiền mặt. Có thể thực hiện việc chuyển khoản tiền lương nếu doanh nghiệp tiếp nhận có ký kết thoả thuận lao động liên quan tới việc chuyển khoản và có đầy đủ các điều kiện sau:
① Có sự đồng ý của bản thân thực tập sinh kỹ năng.
② Chuyển khoản vào tài khoản do thực tập sinh kỹ năng đứng tên và chỉ định.
③ Có thể rút toàn bộ số tiền lương đã được chuyển khoản vào ngày trả lương cố
định.
(3) Những khoản bị khấu trừ vào tiền lương
Khấu trừ vào tiền lương là trường hợp ngoại lệ của nguyên tắc trả lương toàn bộ.
Có thể khấu trừ các khoản sau:
① Thuế thu nhập, thuế cư trú, phí bảo hiểm xã hội và phí bảo hiểm lao động.
Pháp luật thừa nhận việc truy thu tại gốc thuế thu nhập và thuế cư trú, cũng như việc khẩu trừ phí bảo hiểm xã hội, phí bảo hiểm lao động vào tiền lương.
② Tiền nhà ở và tiền điện, nước, ga, v.v…
Trong trường hợp khấu trừ các chi phí này từ tiền lương thì doanh nghiệp tiếp nhận lao động phải ký kết thoả thuận lao động.
(4) Tiền lương làm thêm giờ
Ngoài tiền lương hàng tháng, trong trường hợp người lao động phải làm việc thêm giờ, vào ngày nghỉ hoặc vào ban đêm, doanh nghiệp tiếp nhận phải trả thêm khoản tiền lương làm thêm giờ với tỷ lệ nhất định trở lên.
① Lao động ngoài giờ (lao động vượt quá thời gian lao động quy định): trên 25% (trên nguyên tắc)
② Lao động ban đêm (từ 10 giờ tối đến 5 giờ sáng): trên 25%
③ Lao động vào ngày nghỉ (lao động vào ngày nghỉ quy định): trên 35%
(5) Tiền lương tối thiểu
Ở Nhật Bản, tiêu chuẩn tối thiểu về tiền lương được quy định trong Luật Tiền lương tối thiểu. Nếu tiền lương trả dưới mức quy định này thì sẽ phạm luật. Có 2 loại tiền lương tối thiểu, trong đó loại tiền lương tối thiểu cho từng địa phương, ghi trong mục 1 được sửa đổi vào tháng 10 hàng năm.
① Tiền lương tối thiểu cho từng địa phương
Do từng tỉnh và thành phố tương đương cấp tỉnh quyết định và áp dụng cho người lao động đang làm việc tại các tỉnh, thành phố đó.
② Tiền lương tối thiểu (theo ngành nghề riêng biệt)
Áp dụng cho người lao động đang làm việc trong các ngành nghề riêng biệt của các tỉnh, thành phố đó.
3. Quản lý sức khỏe và vệ sinh an toàn
(1) Khi kết thúc khóa đào tạo và bắt đầu hoạt động học tập kỹ năng (khi tiếp nhận lao động), doanh nghiệp tiếp nhận sẽ tiến hành đào tạo về an toàn và vệ sinh, người lao động phải tham gia và tuân thủ các hạng mục bắt buộc.
(2) Trong trường hợp làm những công việc buộc phải có bằng cấp như thao tác với cần cẩu, tháo dỡ hàng, xe nâng chuyển hàng hoặc những công việc chỉ được phép thực hiện sau khi hoàn thành khoá đào tạo về vệ sinh an toàn thì cần phải thi lấy bằng trước, hoặc phải tham gia khoá học kỹ năng hoặc hoàn thành khoá đào tạo đặc biệt rồi mới được làm vịêc.
(3) Khi tiếp nhận lao động và sau đó, hàng năm sẽ có cuộc khám sức khoẻ định kỳ, các bạn cần thực hiện việc khám sức khoẻ định kỳ này.
4. Bảo hiểm lao động
Bảo hiểm bồi thường tai nạn lao động cho người lao động (bảo hiểm tai nạn lao động) và bảo hiểm thất nghiệp, được gọi chung là Bảo hiểm lao động. Ngoại trừ công việc kinh doanh chỉ sử dụng người trong gia đình, các doanh nghiệp tiếp nhận phải tham gia bảo hiểm lao động ngay cả khi chỉ thuê một lao động. Trong trường hợp nông dân cá thể có ít hơn 5 người lao động thì không bắt buộc phải tham gia bảo hiểm lao động, tuy nhiên những người nông dân này cũng được khuyến khích tham gia bảo hiểm lao động để phòng trường hợp xảy ra thương tích khi làm việc.
(1) Bảo hiểm tai nạn lao động
Là bảo hiểm sẽ bồi thường cho người lao động trong trường hợp bị thương, bị tử vong khi đang làm việc hay trên đường đi làm. Phí bảo hiểm sẽ do doanh nghiệp tiếp nhận chi trả.
(2) Bảo hiểm thất nghiệp
Người lao động sẽ được trả tiền bảo hiểm cần thiết khi bị mất việc hay gặp khó khăn trong việc tiếp tục được tuyển dụng. Phí bảo hiểm sẽ do người lao động và doanh nghiệp tiếp nhận cùng phụ đảm theo một tỷ lệ nhất định.
Download

Các tin liên quan